Biogassanlegget på Grødaland

Vi har gleden av å samarbeide med IVAR på byggingen av biogassanlegget.

CLAIRS synes det er spennende at vi igjen er valgt som leverandør til et biogassanlegg.

IVAR er et interkommunalt selskap som tør å satse og tenke langsiktig. IVAR har tidligere erfaring fra biogassanlegg, med god suksess.

IVAR  har valgt biofilter til rensing av lukt på sitt anlegg. Biofilter har vist seg svært effektiv til å redusere lukten fra denne type prosses.

Anlegget er i full drift og vi ønsker IVAR lykke til.

Tilbake til forside 02.09.16