CLAIRS Service

•    24 timer, 365 dager i året

•    Opplæring av driftspersonell

•    Erfarne servicemedarbeidere

•    Fokus på avfallshåndtering

•    Har du CLAIRS Service, garanterer
              vi for funksjonalitet og rensegrad
•    Bedre driftssikkerhet

Serviceavtale – din trygghet døgnet rundt!
Gjennom CLAIRS Service sikrer vi at ditt utstyr har ønsket funksjonalitet til enhver tid.

Du får tett oppfølging av levert utstyr samt mulighet for jevnlig gjennomgang av driftsinstrukser og funksjon.

Etter gjennomført service vil du motta en servicerapport som beskriver tilstanden på ditt anlegg og eventuelle servicebehov utover normal service. 

Tilbake til forside 28.02.17