CLAIRS er sertifisert etter det nye miljøstyringssystemet ISO14001/2015.

Sertifiseringen viser omverdenen at vi i CLAIRS har et miljøledelsessystem som indentifiserer, styrer, overvåker og kontrollerer alle miljøspørsmål på en helhetlig måte.

Vi har dermed et system som omfatter vurdering av alle miljøspørsmål som er relevante for oss, slik som luftforurensing, vann/kloakkproblemer, grunnforurensing, klimapåvirkning, ressursforbruk og effektivitet. På de fleste områder har CLAIRS hatt systemene på plass lenge. Nå har vi et «bevis» på at dette er gjort på riktig måte.

Standarden er nylig revidert, med viktige forbedringer angående økt fokus på miljøledelse. Det innebærer større innspill fra ledelse og en sterkere satsing på proaktive tiltak som øker miljøprestasjonene.

Grønne offentlige anskaffelser

Loven slår fast at offentlige oppdragsgivere «under planlegging av den enkelte anskaffelsen» skal «ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen».

Oppdragsgiver kan stille krav til at leverandøren har den kompetanse som trengs for å oppfylle miljøaspektene ved kontrakten. Gjennom sertifiseringen kan CLAIRS dokumentere at vi har denne kompetansen. Oppdragsgiver kan derimot ikke sette krav om at leverandør skal ha et sertifisert miljøstyringssystem.

Tilbake til forside 05.12.16