Vi i CLAIRS har i dag hatt besøk av representanter fra kommunen med ordføreren i spissen.
Det er gøy at kommunen er nysgjerrige på ulike næringsaktiviteter i kommunen. Kombinert med besøket, inviterte vi til et medlemsmøte i interesseorganisasjonen for Kjørbekk og Rødmyr, KRIO.

Det var totalt ca. 40 personer som møtte. Vi fikk tatt i bruk et nytt møterom for anledningen, se bilde.
Vi føle at vi fikk presentert Lindum og CLAIRS på en god måte.

Tilbake til forside 04.10.17