Bransjer

Vi leverer bransjetilpassede produkter og tjenester

Bygningarbeider undersøker anlegg

Clairs leverer løsninger for luktreduksjon til bl.a. biogassanlegg, industrielle aktører og kommunale renseanlegg.

Lukt og luktutfordringer varierer fra anleggstype til anleggestype, og ulike bransjer har ulike problemstillinger. Her finner du en oversikt over de mest sentrale bransjene vi leverer tjenester til: