Sagt og skrevet om lukt

Lukter som avføring OG blomster
Indol er en av luktene i avføring. Og det lukter ikke akkurat blomster mener du? Men faktisk er indol brukt i parfymeindustrien, nettopp fordi det i ørsmå mengder lukter blomster. Det er som ”duften av hegg”. Nydelig ute i naturen, men lukter forferdelig dersom du tar en blomstrende kvist inn i stua.

Lurer insekter med lukt
Ved Bioforsk Plantehelse Ås jobber en gruppe forskere med å finne metoder for å redusere bruken av sprøytemidler i landbruket. Enkelt sagt styres hanninsektene av feromoner, men hunnene styres av kairomoner. Det er kairomonene det forskes på Ås. Forskerne har hatt suksess både med feller for rognebærmøll og med spyfluer. Spyfluer er et problem i tørrfiskproduksjonen.

Digital lukt
Forskere ved ”Monell Chemical Senses Center” (monell.org) arbeider også med luktesansen. De har blant annet et langsiktig mål å kunne ”digitalisere” lukt. Det vil si å kunne stimulere eller manipulere luktesensorene slik at hjernen tror de oppfatter en spesiell lukt. Mye forskning gjenstår for å forstå hvordan reseptorene fungerer og hvordan signaler sendes videre.

Alexander Graham Bell og lukt
I 1914 sa Bell: ”Kan du måle forskjellen mellom ulike typer lukt? Kan du fortelle om en lukt er dobbelt så sterk som en annen? Før du kan gjøre målinger, finnes det ingen vitenskap om lukt. Hvis du har ambisjoner om å oppdage en ny vitenskap, start med å måle lukt”. Det er 100 år siden. Vi har et stykke igjen...

Digital lukt II
For å samle all vitenskaplig data og all kunnskap relatert til digital luktesans, er organisasjonen ”Digital Olfaction Society” dannet. Den store ideen er å lage teknologi som kan fange opp lukt, digitalisere den, overføre den til hele verden, for så å gjenskape den. digital-olfaction.com

Luktreseptorer i blodet
Forskere ved Yale og John Hopkins universitetene har i blodårene funnet en reseptor som normalt finnes i nesen vår. Luktreseptoren (Olfr78) reagerer på spesielle fettsyrer som blir dannet i tarmen. Kroppen svarer på signalene fra reseptorene ved å øke blodtrykket. pnas.org/content/110/11/4410

Fugleinfluensa lukter
Endringer i kroppslukt er kjent for å være en konsekvens av noen sykdommer. Nå har en del amerikanske forskere funnet ut at avføringen fra ender med fugleinfluensa lukter annerledes enn avføring fra friske ender. Kunnskapen skal brukes for å hindre spredning av viruset. plosone.org

Dårlig ånde
Dårlig ånde skyldes ofte dårlig munnhygiene. I rundt 10 prosent av tilfeller av svært dårlig ånde, kan den være et tegn på sykdom. Lukt av ketoner (søt fruktig duft) kan skyldes en kombinasjon av diabetes og en infeksjon. Leversvikt kan også føre til dårlig ånde i form av en fisk-/ammoniakklignende lukt. Leversvikt kan også gi en søt, muggen lukt.(dimetylkompleks) www.livescience.com

Asparges og urinlukt
Asparges inneholder aspargessyre. Denne syren er svært vannløselig. Svovelholdige nedbrytingsprodukter binder seg derfor hurtig til urinen. Hvitløk inneholder også enzymer som gjør at de nedbrutte svovelforbindelsene går over i blodet. Derfor kjennes lukten av hvitløk gjennom svette og pust. Alle mennesker skiller ut svovelforbindelser fra asparges, men bare halvparten av oss er genetisk disponert til å kjenne lukten.

Lukttest ved Alzheimer
Ved en studie er det påvist at en gruppe med tidlig diagnose på Alzheimer kjente lukten av peanøttsmør langt mindre enn en gruppe friske mennesker. Størst forskjell ble målt ved å kun teste det venstre nesebor. Journal of the Neurological Sciences. Volume 333, Issue 1, Pages 19-24, 15 October 2013

Arv og lukt
I en artikkel i Nature Neuroscience (nr17, 2014 av Dias og Ressler) er det gjort forsøk med mus der de blir utsatt for en spesiell lukt samtidig med et elektrisk støt. Musene utviklet en redsel for denne lukten. Avkommet til musene arvet redselen for denne lukten uten at de var utsatt for støtt. En mener og ha funnet ut noe av hvordan dette skjer. Neste spørsmål er om mennesker kan arve traumereaksjoner fra sine foreldre…

Lukt av sykdom
En forskergruppe ved Karolinska Institutet har funnet ut at mennesker reagerer på lukt fra mennesker der immunforsvaret er aktivert. Det finnes en klar sammenheng mellom aktiveringen av immunforsvaret og ubehaglig lukt. Ingen nye luktemner ble påvist. En ser nå på sammensetningen av luktemner. Human Body Odor Contains an Early Chemosensory Cue of Sickness. Psychological Sciences, 23 January 2014.

Katt og mus
I følge forskning.no har forskere ved Northwestern University funnet et gen som forklarer hvorfor mus flykter når de kjenner lukten av katt (eller andre rovdyr.) Ved å fjerne en, av over tusen reseptorer i musens nese, er de ikke lengre redde når de kjenner lukten av katten, eller riktigere sagt, kattens urin. Funnet åpner for ny kunnskap om luktesansen, også hos mennesker. Hentet fra artikkel i Nature nr 28, april 2013.

Lukten av egen familie
I følge forskning.no har forsker Tiffany Czilli ved Wayne State University i Detroit sjekket hvordan familien kjenner og opfatter lukten av hverandre. Folk kan kjenne igjen lukten av sin nærmeste, men de liker den ikke, og mener fremmede lukter mye bedre. Barna mellom fem og åtte år kjente ikke igjen lukten av sine mødre, men det gjorde derimot barna mellom ni og femten. Sønnene kjent best igjen lukten av sin mor. Alle barne kjente igjen lukten av far. Mødrene likte spesielt lukten av sine barn, mens barna mislikte lukten av far. Gjenkjennelse og det hver enkelt foretrekker opererer uavhengig av hverandre.

Hundeurin
Når en hund tisser på en lyktestolpe, kan andre hunder lukte seg frem til når dette skjedde, samt alder og kjønn. De kan også finne ut om hunden har sykdom,aggressivitet, og ikke minst om eventuelle løpetid. Lukten fra urinen røper også slektsforhold og rangering i en eventuell gruppe.

Sommerfugler
Feromoner får mange dyr til å finne en partner til den rette tiden. Sommerfugler kan kjenne lukt fra en partner på mange kilometers avstand. Kun noen få molekyler av hormonet er nok til at han setter av sted.

Hummer
Hadde det ikke vært for lukten, ville en hummer angripe en annen hummer. Dette gjør hunnhummeren seg nytte av. Ved å utsondre et spesiell lukt, blir hannhummeren snill som et lam. Denne tiden benytter hunnen også for å bytte skall.

Bier
Lukt kan holde aggresjon i sjakk, mens andre lukter kan utløse aggresjon. Biene har et alarmferomon. I brodden på biene utløses et stoff som heter isofenylacetat, når de stikker. Er du i nærheten av mange bier når du blir stukket, kan du risikere at alle angriper deg. Vaktbiene behøver ikke å stikke for å utløse dette feromonet, men klarer å utløse dette ved å slå med vingene. Biene som har den rette bikubelukten blir ikke angrepet.

Fisker
Noen fisker har alarmlukter i huden. Dersom en fisk blir skadet ved angrep slippes lukten ut i vannet og andre fisker får dermed beskjed. Noen fisker reagerer da ved og flykte, andre ved å stå helt stille inntil faren er over.

Laks
Å bruke lukt for å orientere seg og for å finne veien, er vanlig hos dyr. Laksen finner på den måten tilbake til elven der den vokste opp. På samme måte orienterer også menneskets sædceller seg.

Valg av livsledsager I
Selv om vi mennesker ikke er klar over det, spiller nok lukten en større rolle i våre liv enn det vi er klar over. Som for mange dyr er nok ikke vi livsavhengig av luktesansen, men mange avgjørelser tas kanskje likevel ut fra lukt. Kanskje valg av din livsledsager ble gjort ut fra lukt? Kanskje mange av de valg vi gjør ut fra intuisjon, gjøres med bakgrunn i lukt?

Valg av livsledsager II
En studie utført av Philadelphia’s Monell Chemical Senses Center, og publisert i magasinet Psychological Science (sept 2005) viser at homofile og lesbiske foretrekker en annen lukt enn heterofile. Spesielt homofile menn var flinke til å lukte seg fram til andre homofile menn.

Luktblindhet
Noen mennesker er ute av stand til at lukte bestemte stoffer, de er anosmiske overfor stoffet, et eksempel på et slikt stoff er androstenon. Det forklarer også de diskusjoner som kan oppstå i de små familier f.eks hvis lille Peter ikke kan like svinesteken så kan det være fordi foreldrene er anosmiske overfor androstenon, mens lille Peter er i stand til at lukte forbindelsen. Androstenon produseres i testiklene hos grisen og fungerer som et feromon.
Ca 40% av befolkningen kjenner ikke lukten av androstenon. Flere kvinner enn menn kjenner lukten.

Luktesansen og sykdom
Dårlig luktesans kan være forårsaket av sykdommer, som diabetes, høyt blodtrykk, underernæring, feilernæring, Parkinson og Alzheimer. Undersøkelser viser at ca 80% av de med Parkinson har problemer med luktesansen. Dette har vært kjent en stund, men Grete Kjelvik har i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU i Trondheim nylig (i 2012), skrevet nettopp om lukt og Alzheimer.

Lukt og følelser
Luktsignalene går til følelsessenteret og til minnesenteret (limbiske system) Dersom en lukt er forbundet med en spesiell opplevelse, er det lagret i langtidshukommelsen. Bilder eller lyder blir ikke tydeligere i vår langtidshukommelse, men det blir liggende lengre dersom inntrykket er ”krydret” med litt lukt.

Lukter når vi sover
Undersøkelser som er gjort, viser at vi også blir påvirket av lukt når vi sover.

Lukt på kino
Lukt på kino har vært testet ut, men har så langt ikke blitt noen suksess. Noen har prøvd seg på hjemmekino og på data- og TV-spill. Suksessen har ennå uteblitt.

Lukt som salgsforsterker
Bakeriutsalg som lukter av nybakte brød og kaker, selv om varene kommer med bil, har en vendt seg til. Små avdelinger i kjøpesentre trekker til seg kjøpere gjennom luktsom nesten ikke kjennes. Såkalte ”Mood- & Environlukter” skal stimulere folk, gjøre dem avslappet og øke oppmerksomheten. Dette har vist seg effektivt i reisebyråer så vel som i klesforetninger og på bensinstasjoner. I Las Vegas oppdaget de at folk i kasinoer satt 50% lengre tid foran spillemaskinene dersom de tilsatte liljeduft i ventilasjonsluften.

Patent på lukt
Singapore Airlines lukter helt spesielt. Selskapet har patentert parfymen som ble lansert på 90-tallet – Stefan Foloridian Waters – en parfyme som flyvertinnene bruker. Dette er også lukten på de varme håndkledene som passasjerene får.

Hvit lukt
Ved å blande ulike og mange lukter sammen, viste det seg i undersøkelsen ”at alt luktet likt” til slutt. På samme måte som en blander ulike farger i lys, - til slutt blir alt hvitt. Derfor benevnelsen hvit lukt. (olfactory white)
Les mer (pnas.org/content/early/2012/11/15/1208110109) eller dagbladet.no/2012/11/20/nyheter/lukt/sanser/forskning/forsok/24467267/

Lukt i middelalderen
Lukt fikk i middelalderen en ny betydning. En trodde at pest ble spredd med lukt. Folk ble også redde for å vaske seg. En trodde at vannet renset porene i huden og at lukten på den måten kom inn i kroppen. Badehusene som det var mange av ble etter hvert stengt. Folk vaskes seg nå med tørre kluter. Og i stedet for såpe brukte en pudder. Lukt ble ingen hindring verken for erotikk eller helse. En viss lukt var tvert imot ønsket. Ble lukten for sterk kunne en uansett bruke litt parfyme.

Den første parfymen
Den første parfymen ble antakeligvis brukt første gangen for 7000 år siden i Mesopotamia og Egypt. Aromatiske oljer, salver og harpiks ble brukt for å tilfredsstille guder og de døde. Men disse duftene ble også brukt til kroppspleie.

Mirakelvann fra Køln
Den 8. oktober 1792 er fødselsdagen til Kølnervannet, - "Eau de Cologne”. Den dagen giftet Wilhelm Mühlens seg. Han var fra Glockengasse nær Køln. En munk overrekte det unge ekteparet en liten gave. Det ble faktisk en meget verdifull gave og fikk stor innvirkning på familien Mühlens fremtid. Gaven var en flaske med ”aqua mirabilis” seinere kalt Kølner vann. Dette ble laget etter en hemmelig oppskrift. Mühlens fikk tak i oppskriften og bygde opp produksjon på sitt hjemsted Glockengasse. Navnet 4711 ble først to generasjoner senere introdusert. Nummeret tilsvarte husnummeret i Glockengasse.

Syntetiske lukter
I løpet av det 19. århundre ble de første syntetiske luktstoffene produsert av aldehyder. Med dette ble parfyme et masseprodukt. Likevel ble parfymen frem til midten av det 20. århundre en luksusartikkel. Fra 1910 startet motedesignere og lage sin egen parfyme. Chanel No5 ble introdusert i 1920 og var den første syntetiske parfymen.

Lukt som våpen
Bladet New Scientist skiver i juli 2001 at Pentagon er i gang med et prosjekt for å utvikle et luktvåpen. Fordelen er at et slikt våpen ikke er dødelig. En kan kanskje se for seg at et slikt våpen også blir brukt mot egne folk i forbindelse med demonstrasjoner, - slik tåregass blir brukt i dag.

Parfyme og feromoner
Det er ikke bare parfymører som ønsker å kunne lage sexualferomoner. Tenk deg at det andre kjønn faller som fluer for dine føtter, - og at ditt utseende spiller mindre rolle...! Hos dyr vet vi at disse feromonene fungerer. Hvorfor skulle ikke dette også fungere for mennesker? Skal man tro på produsenter som sier de vil komme med parfyme med ”naturlige feromoner” for menn og kvinner. Dufter som skal inneholde Androstenon, Androstenol, og såkalt Kopuline stoffer? En skal huske at de nevnte stoffene er stoffer fra dyr, vesentlig fra gris. Noen av de signalene disse stoffene gir, er at dyrene skal stå stille under parringen! Denne effekten er vel ikke helt det en Casanova ønsker…?

Menneskelige feromoner
Forgjeves har en søkt etter menneskelige feromoner som har den ønskede fysiologiske virkningen. For eksempel har en lett etter de stoffer som gjør at kvinner som bor tett sammen etter hvert får sammenfallende menstruasjonssyklus, – men har ennå ikke lykkes.

Vil forby parfyme og deodorant
Parfyme og andre dufter som luftfriskere, vaskepulver og deodorant gir hver dag 17.000 dansker problemer, skriver avisen.dk. Statistiska Centralbyrån i Sverige forteller at rundt ti prosent av mennene og ca tyve prosent av kvinnene i Sverige er overømfientlige for lukten av parfyme, tobakk eller trykksverte. Og antallet overømfientlige øker.

Lukt og smerte
Mozon.no skriver at et australsk eksperiment har funnet ut at den deilige duften fra roser og mandler kan lindre smerter. Men kun hos kvinner.

Sensorisk adapsjon
Kommer vi inn i et rom med en sterk lukt kjenner vi den i starten, men etter hvert filtreres den bort i vår sentrale nervesystem. Det samme gjelder lukten av vår egen parfyme.

Slutt på svettelukt
Det er nanoteknologisk og kjemisk forskning fra Aalborg Universitetet (AAU) som har kommet frem til en måte å produsere intelligente klær på - som gjør at det kapsler inn svette. Det aktive stoffet som brukes, er Cyclodextrin. Selv om dette er kjent, har forskerne ved AAU er utfordring i å få dette bundet til alle mulige tekstiler. Også uten at det forsvinner i vask.

Nobelpris og lukt
Hvordan hjernen gjenkjenner og husker tusenvis av forskjellige lukter forundret lenge forskere. Men professor Richard Axel fra Colombia University og professor Linda Buck fra Fred Hutchinson Cancer Research Centre i Seattle har løst gåten, og for den oppdagelsen ble de i 2004 tildelt Nobelprisen i medisin.

Lukt og mobiltelefon
Selv om du ikke finner igjen telefonen din, kan den finne deg, ved hjelp av luktesansen. Bell Labs som mener det skal gå an å gi mobiltelefoner luktesans. Samsung har også utviklet en mobil med ringelukt, slik at du kan lukte hvem som ringer deg.

Kanskje de verste luktene:

  • Skatol (luktemne i avføring)
  • Indol (ligner skatol)

  • Smørsyre (lukter gammel oppkast)

  • Kadaverin (dannes ved forråtnelse av dyr og mennesker)
  • Etylmercaptan (lukter intenst av råtne egg)
  • Butyl seleno merkaptan (lukten fra stinkdyret)