Fagansvarlig hos CLAIRS

«Nytter ikke å snakke til han nå, - han er i bobla si», er nok at uttrykk som har blitt brukt når kollegaer prøver å få kontakt med den fagansvarlige hos CLAIRS. Jon har en forunderlig evne til å lukke verden ute når utfordringer skal løses.
Jon B. Stiansen begynte å jobbe med lukt allerede sommeren 2000, - da som teknisk ansvarlig hos Miljø-Teknologi.

Seinere ble han daglig leder i samme firma. I 2006 gikk han sammen med Lindum og etablerte CLAIRS. Han ga seg som leder her i 2014 og ble «fagansvarlig».
Når vi spør han hva arbeid som fagansvarlig betyr, stopper han litt opp før han forteller om arbeid med spredningsberegninger, kjemiske målinger og støvmålinger. Beregning av virkningsgrader ved bruk av ulik teknologi på ulike kjemiske emner.  Overvåking av ny teknologi og ny lovgivning innen fagområdet. Livsløpsanalyser og miljøpåvirkninger. Internopplæring av kollegaer innen kjemi, biologi og fysikk.

Detter er noe av det vi får med oss før han fortsetter:
Den viktigste oppgave oppi alt annet, er likevel å lage løsninger for kunder som har behov for luktreduksjon.
Vi håper at vi i mange år framover kan høre følgende kommentar i gangen: «Du Jon, kan du se på litt dette ….?»
Vi takker for samtalen, og Jon forsvinner ut døra. Han skal på revyøvelse, - eller var det koret han skulle på i dag?
 

Tilbake til forside 22.08.18