Nytt-år-nye-muligheter

CLAIRS har jobbet systematisk i flere år med kjemiske analyser av den lukten vi behandler på ulike anlegg. Hvordan henger lukt sammen med kjemien, prosessforholdene og råstoffene. Og ikke minst hva er effekten av CLAIRS ulike teknologier. Det legges nå stor vekt på at vår erfaring blir dokumentert, og at den gjennom vår kunnskap og våre løsninger blir tilgjengelig for våre kunder.

For å få kapasitet til dette arbeidet har vi engasjert en person med master i kjemi, og vi ser fram til ny kunnskap og kanskje nye teknologiske løsninger for luktreduksjon. Godt nytt år.

Tilbake til forside 07.01.20