Kompetansesenter

CLAIRS er et kompetansesenter innen område lukt og gassrensing. I tillegg til kompetanse på områdene, leverer vi også løsninger.  Vi har utviklet en lang rekke med løsninger som tilpasses hvert brukersted og de krav og behov som finnes. Dessuten knytter vi til oss samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

CLAIRS er en avdeling i Lindum AS, og er lokalisert i Skien.