Tjenester

Vi er en komplett leverandør på dine luktutfordringer

Illustrasjonsbilde - tjenester

Vi tilbyr rådgiving, prosjektering, design, installasjon og service innen luktreduksjon.

CLAIRS er et kompetansesenter for lukt, og en komplett leverandør for problemstillinger knyttet til lukt og luktreduksjon. Tillatelse til luktutslipp er regulert via forurensningsloven, og regelverket er i stadig endring. CLAIRS tilbyr rådgiving innen luktproblematikk, og veileder deg til den løsningen som passer ditt behov. Vi har bred kompetanse innomhus, og samarbeider med de beste på de områdene der vi ser behov for det.