Rådgivning

CLAIRS og Lindum har stor og bred kompetanse på lukt. Gjennom vårt samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner og bedrifter kompletterer vi kompetansen som allerede finnes i ”huset”.

På Lindum i Drammen har vi doktoringeniør i sulfidrensing, vi har ansatte som har jobbet lenge med lukt og vi har personell som praktisk jobber med lukt og risikovurderinger. Vi har erfaring i nabokommunikasjon.        

CLAIRS jobber systematisk med sitt kompetansenettverk, både formelle og uformelle. Vi har samarbeid med personer og firmaer i inn og utland.
Med den beste kompetansen har vi det beste grunnlaget for de beste rådene og de beste løsningene innen lukt.
CLAIRS er stedet der luktkompetansen samles.

Med denne bakgrunn brukes CLAIRS i forbindelse med rådgiving omkring luktspørsmål. Vi gir råd ikke bare om hva vi mener er den beste luktreduksjonsmetoden i hvert enkelt tilfelle. Vi gir også råd om mulige forbedring på ventilasjonsanlegg, om tilsatsmaterialer, om prosesser og om rutiner.


Gasskamera

Som et hjelpemiddel for å finne gasslekkasjer i biogassanlegg og på deponier, har CLAIRS/Lindum et IR-kamera som ser metangass (også andre VOC-gasser).
Med dette kan vi på biogassanlegg kartlegge gasslekkasjer på forholdsvis lang avstand.
Likeledes kan det brukes på deponier for å finne lekkasjer av metangass. Lekkasje av metangass vil i de aller fleste tilfellene når det gjelder deponier, også tilsi luktutslipp. I hovedsak hydrogensulfid.
På en enkel måte kan derfor deponieiere påvise utslipp for derigjennom gjøre tiltak for å redusere utslipp av både klimagasser og lukt.

Vil du vite mer om teknologi og bruk ta kontakt med  CLAIRS