Service

Service og vedlikehold av luktreduksjonsanlegg er viktig for at luktreduksjonsanleggene skal vare i mange år. Mange av våre kunder ønsker å utføre vedlikeholde selv. Da kan vi være behjelpelig med telefonstøtte, som er gratis.

Kundene kan også gjøre avtale om kontroll og service utført av oss i CLAIRS. Omfanget av servicen kan i hvert enkelt tilfelle avtales, det samme gjelder intervallene mellom servicebesøkene.


Vi har bevisst lagt prisene på service lavt, nettopp fordi vi ønsker at våre luktreduksjonsanlegg skal fungere optimalt i mange, mange år. Vi ønsker rett og slett gode referanser.

Ta kontakt med Rune eller Inge i vår serviceavdeling.