Teknologiske løsninger

CLAIRS’ hovedarbeidsområdet er luktreduksjon med tilhørende produkter og rådgiving.

Tett opp til luktreduksjon ligger også rensing av deponigass, nettopp fordi dette også kan gi opphav til luktproblemer.

CLAIRS har et meget tett samarbeid med Likusta Umwelttechnik i Tyskland. Fordi Likusta har meget lang erfaring med doseringsanlegg, samtidig som det er et behov i det norske markedet, så er dette også en del av vårt sortiment.

LuktreduksjonTilbehør luktreduksjonGassrensingTanker / Dosering