Tanker / Dosering

CLAIRS‘ samarbeidspartner i Tyskland, LIKUSTA Umwelttechnik GmbH (www.Likusta.de), har over 30 års erfaring i miljøteknologisystemer og -utstyr innen vannbehandling / behandling av avløpsvann og luftrensing. Tanker og doseringsstasjoner (doseringsanlegg) er sertifisert i henhold til § 19 WHG. LIKUSTA er spesialister i design og bygging av komplette anlegg for påfylling, lagring og dosering av flytende kjemiske stoffer.

Design og produksjon av utstyret skjer i LIKUSTAs fabrikk i Lich. Der produseres alt av plast, utstyr og elektriske systemer. Installasjon og idriftsettelse av våre produkter utføres utelukkende med eget personell. Likusta kan være din totalleverandør av systemer i alle størrelser. Dessuten kan Likusta og overvåke hele prosjektet fra planlegging til nøkkelferdig system.

Likusta har blant annet laget over 600 stasjoner for fellingskjemikalier rundt omkring i verden. LIKUSTA har med andre ord kunnskap og erfaring innenfor lagring og dosering av de fleste kjemiske emner knyttet til rensing av vann.

CLAIRS kan levere komplette doseringsstasjoner / doseringsanlegg bestående av:

-    Tanker

-    Sikkerhetstanker

-    Doseringsstasjoner inkludert alle tenkelige sikkerhetssystemer og alarmer

-    Kontrollpaneler for styring og overvåking