Tilbehør luktreduksjon

CLAIRS ønsker at vårt utstyr skal fungere i mange, mange år. Service og vedlikehold er viktig. Like viktig er det å bruke riktige produkter når komponenter og materialer skal skiftes ut eller fornyes.

Vi tilbyr derfor produkter og materiell både til vedlikehold, til oppgradering og til ”gjør det selv-kundene”.

BiomasseBefuktereGulv for biofilterUV-lamperOzonsensorAktivt kullVifter og frekvensomformereAnnet

 

Biomasse

 

Helt essensielt for et velfungerende biofilter (barkefilter) er biomassen. Gjennom Lindum sitt anlegg i Drammen produseres CLAIRS sin biomasse.

Vår resept på biomasse sikrer at optimale forhold oppnås for  trykkfall(mekanisk styrke over tid), pH(bufferegenskaper), å holde på fuktighet, stor overflate og et riktig miljø og næring for mikroorganismene.
Mikroflora tilføres gjennom kompost av forutsigbar kvalitet. Innholdet av bakterier som er viktige for omdanning av luktgivende komponenter, utgjør mer enn 109 bakterier/g masse. Bark gir stor overflate og porevolum. En mineralsk fraksjon, i form av ekspandert leire, tilfører filteret mekanisk holdbarhet. Rett og slett en biologisk luktrensing ved hjelp av mikrobiologi.

Biofiltermassen fra Lindum analyseres for parametere som densitet, vanninnhold og pH. I tillegg vil resepten dokumenteres jevnlig med hensyn til partikkelfordeling, porevolum, mekanisk styrke og trykkfall.
Alle mediene i filteret er dokumentert med hensyn til tørrstoff, pH, næringsinnhold, aske og ledningsevne.

CLAIRS har også gjort analyser på brukt biomasse for sikre riktig etterbruk av massen.

Tilbake til toppen av siden

 

 

Befuktere

 

CLAIRS befuktere er designet for en optimal befuktning av biofiltre. Vi har to hovedtyper befuktere. Den enkleste er rett og slett en utvidet kanal, for å redusere hastigheten på luften. Dyser finfordeler vann slik at fuktighet blir tatt opp av luften. Her brukes frist vann hele tiden. Den er enkel, forholdsvis billig, men vannforbruket er forholdsvis stort.

Vi har også en modell for resirkulering av vannet. Den har også dråpefangere. Sikrer en bedre befuktning og gir et betydelig mindre vannforbruk. Den kan også forberedes for kjemikalietilsetning. Denne typen befukter kan nesten karakteriseres som en liten scrubber, fordi den også vil virke som et lite rensetrinn i seg selv.

Tilbake til toppen av siden

 

 

Gulv for biofilter

 

En vanlig metode tidligere var å legge perforerte rør i bunnen av biofilterbingen for deretter å fylle på med grov pukk. Metoden fungerte greit, men skapte et unødvendig trykkfall i biofilteret. Dessuten kunne det skape problemer ved skifte av biomasse ved at noe av massen falt ned i pukken.

CLAIRS har derfor tatt fram et ristgulv som er enkelt å legge, sikrer god og jevn luftgjennomgang og med høy mekanisk styrke.

Med et slikt gulv kan derfor biofilteret lages med større høyde av biomasse, og dermed kan bingen gjøres mindre.

Les mer…

Tilbake til toppen av siden

 

 

UV-lamper

 

Ozonfremstilling ved hjelp av ultrafiolett lys har vært brukt i mange år for mange industrielle anvendelser. Ozon er et kraftig oksidasjonsmiddel. Det kan oksidere noen uorganiske og mange organiske forbindelser og brukes kommersielt som et blekemiddel og som et middel deodorisering. Fordi det er et kraftig bakteriedrepende middel, er det også brukt for å sterilisere luft og drikkevann.

CLAIRS’ lavtrykks UV-lamper genererer ozon ved at lys i bølgelengden 185nm (nanometer) slipper igjennom kvartsglasset. I tillegg dannes lys ved bølgelenden rundt 254nm.  På den måten kombineres oksidasjon med ozon og oksidasjon ved sterkt UVC-lys.

Oksygenet i luften eller reaksjonskammeret blir ionisert ved ultrafiolett lys danner frie radikaler, som igjen danner ozon, O3. Ved fuktig luft dannes også hydroksylradikaler som er sterkt oksiderende.

Les mer…

Tilbake til toppen av siden

 

 

Ozonsensor

 

Med den innbygde sikkerheten i våre fotooksidasjonsanlegg CLAIRS FO, oppdager vi vanligvis ikke lekkasjer her. Derimot kan lekkasjer oppstå etter fotooksidasjonen og etter viften, på trykksiden.

Vi tilbyr derfor ozonsensorer eller ozondetektorer.(oson = ozon = ozone)

Sensoren gir signal dersom ozon er tilstede i rommet der den er installert. (grense på administrativ norm eller lavere).

Vi anbefaler at signal gis til sentralt SD-anlegg direkte. Der kan signalet brukes videre til alarmer og eventuelt slukking av lamper i fotooksidasjonsenheten.

Vi anbefaler heller ikke at lampene tennes igjen etter at ozonnivået er tilstrekkelig lavt. Påvisningen av ozon viser at det er en varig feil som bør og skal rettes opp

Les mer…

Tilbake til toppen av siden

 

 

Aktivt kull

 

CLAIRS sitter alltid på et stort lager av aktivt kull for å tilfredsstille våre kunder. Vi lagerfører de mest vanlige kulltypene, og kan skaffe de aller fleste typer, - ikke bare til luktreduksjon.

I våre kullfiltre CLAIRS KF, bruker vi normalt et aktiv kull med betegnelsen CLAIRS SC40. Det har vis seg effektivt når det gjelder de aller fleste installasjoner innefor avløpshåndtering og avfallshåndtering. Og det tåler godt relativ høy fuktighet i luften.

Likevel kan det oppstå situasjoner der noen luktemner slipper igjennom det aktive kullet, enten med en gang eller etter kort tid. Dette kan vi ofte bøte på ved at vi har andre typer kull, som er spesiallaget for spesielle kjemiske forbindelser. Dette kan være et problem å velge riktig kull med en gang når nye prosessanlegg igangsettes, og ingen kjenner hvilke kjemiske emner eller konsentrasjoner som dannes.

Les mer…

Tilbake til toppen av siden

 

 

Vifter og frekvensomformere

 

Riktig valg av vifter er viktig for at luktreduksjonen skal virke gjennom mange år. Som en service til våre kunder tilbyr vi også vifter som er tilpasset vårt utstyr. Det er viktig å ta hensyn til miljøet den skal stå i og ikke minst hvilket miljø det er inne i viften. Viften må tåle det trykktapet som er i luktreduksjonsutstyret og det trykktapet som er i kanaler og annet luftbehandlingsutstyr.

Et godt råd er også å ta hensyn til fremtidig trykkfall. Både kullfilter CLAIRS KF og biofilter CLAIRS BF vil etter hvert få et større tykkfall. Kullfilter, fordi det også vil oppføre seg som et støv/partikkelfilter og biofilter fordi biomassen etter en tid faller sammen. Vi har opparbeidet et nært forhold til Schmidhammer Luft und Klimatechnik GmbH. I stor grad bruker vi vifter fra Colasit som Schmidhammer monterer med tilpassede motorer.

Dersom dere ønsker vifter i rustfritt- eller syrefast stål, skaffer vi dette gjennom vår samarbeidspartner Berliner Luft. CLAIRS kan også levere frekvensomformer til viftene.

Tilbake til toppen av siden

 

 

Annet

 

I forbindelse med utstyr for luktreduksjon leverer vi også annet utstyr:
-    Spjeld av ulike typer og materiale
-    Vannfiltre for å ta bort partikler
-    Differansetrykkmålere

Og vi tar gjerne en utfordring om det er helt spesielle ønsker. Gjennom vårt nettverk av samarbeidspartnere finner vi gjerne frem til løsninger.

Tilbake til toppen av siden