Lindum-konsernet


Vis Lindum konsern i et større kart

Nyheter

Vinteren er på Vei!

Husk å sjekke om det trengs kullbytte eller service, så hjelper vi dere gjerne.


Viste du at vi er ISO sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015?

At vi er sertifisert etter ISO 14001  innebærer blant annet at vi er sertifisert og godkjent for rådgivning innen lukt og leverandør av luktreduksjonsanlegg.

Også sertifisert med tanke på behandling og deponering av avfall og forurensede masser.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål rundt dette.

Les saken →

Fagansvarlig hos CLAIRS

«Nytter ikke å snakke til han nå, - han er i bobla si», er nok at uttrykk som har blitt brukt når kollegaer prøver å få kontakt med den fagansvarlige hos CLAIRS. Jon har en forunderlig evne til å lukke verden ute når utfordringer skal løses.
Jon B. Stiansen begynte å jobbe med lukt allerede sommeren 2000, - da som teknisk ansvarlig hos Miljø-Teknologi.

Seinere ble han daglig leder i samme firma. I 2006 gikk han sammen med Lindum og etablerte CLAIRS. Han ga seg som leder her i 2014 og ble «fagansvarlig».
Når vi spør han hva arbeid som fagansvarlig betyr, stopper han litt opp før han forteller om arbeid med spredningsberegninger, kjemiske målinger og støvmålinger. Beregning av virkningsgrader ved bruk av ulik teknologi på ulike kjemiske emner.  Overvåking av ny teknologi og ny lovgivning innen fagområdet. Livsløpsanalyser og miljøpåvirkninger. Internopplæring av kollegaer innen kjemi, biologi og fysikk.

Detter er noe av det vi får med oss før han fortsetter:
Den viktigste oppgave oppi alt annet, er likevel å lage løsninger for kunder som har behov for luktreduksjon.
Vi håper at vi i mange år framover kan høre følgende kommentar i gangen: «Du Jon, kan du se på litt dette ….?»
Vi takker for samtalen, og Jon forsvinner ut døra. Han skal på revyøvelse, - eller var det koret han skulle på i dag?
 

Les saken →

Våre servicefolk er klare

Inge og Rune er klare for å hjelpe deg med service på luktreduksjonsanlegget ditt.
Inge forteller at de aller fleste som har kjøpt luktreduksjonsanlegg fra CLAIRS inngår serviceavtale. Dog med litt ulik omfang.
Noen vil bare ha en kontroll og eventuelt skifte av UV-lamper. Andre vil at CLAIRS skal organisere skifte av aktivt kull og av biomasse i biofiltrene, inkludert en miljøriktig håndtering av avfallet.

Vi tar alltid kjemiske målinger ved service, sier Inge. Og vi kan også foreta luktanalyser, skyter Rune inn.
Alt for å sikre at luktreduksjonen fungerer optimalt til enhver tid. For mange, og spesielt for biogassanlegg, er lukt en meget kritisk suksessfaktor.

Det er derfor viktig at utstyret vedlikeholdes, og at dette gjøres før problemene oppstår og før naboene ringer.
Både Inge og Rune kan bekrefte at ikke alle har tid til å utføre nødvendig kontroll og service på luktreduksjonsanlegget sitt. Primærutstyret får ofte førsteprioritet.
Og det er derfor vi i CLAIRS satser på en egen serviceavdeling.
Ta kontakt med Rune(48 32 38 91) eller Inge (46 94 45 30)
 

Les saken →
Flere saker →