Rådgivning

CLAIRS og Lindum har stor og bred kompetanse på lukt.

Kompetanse står helt sentralt i CLAIRS, og vi jobber systematisk med vårt kompetansenettverk, både de formelle og uformelle. Vi har bl.a. samarbeid med anerkjente firmaer i fagmiljøet i inn- og utland.

I Lindumkonsernet har vi en egen FoU-avdeling med solid kompetanse innen biologiske og kjemiske prosesser. FoU-avdelingen bistår CLAIRS i videreutvikling og optimalisering av våre luktrenseløsninger i en miljøvennlig og bærekraftig retning til det beste for våre kunder og for samfunnet

Med vår kompetanse og erfaring kan vi tilby god rådgivning omkring luktspørsmål og løsninger. Vi leverer også luktanalyser og spredningsberegninger for alle typer virksomheter. Vi har IR kamera og kan hjelpe din bedrift å detektere lukt- og gasslekkasjer.