Kompetanse står helt sentralt i CLAIRS, og vi jobber systematisk med vårt kompetansenettverk, både de formelle og uformelle. Vi har bl.a. samarbeid med anerkjente firmaer i fagmiljøet i inn- og utland.

I Lindumkonsernet har vi en egen FoU-avdeling med solid kompetanse innen biologiske og kjemiske prosesser. FoU-avdelingen bistår CLAIRS i videreutvikling og optimalisering av våre luktrenseløsninger i en miljøvennlig og bærekraftig retning til det beste for våre kunder og for samfunnet.

Med vår kompetanse og erfaring kan vi tilby god rådgivning omkring luktspørsmål og løsninger. Vi leverer også luktanalyser og spredningsberegninger for alle typer virksomheter.

Vi er en komplett leverandør på dine luktutfordringer

CLAIRS er et kompetansesenter for lukt, og en komplett leverandør for problemstillinger knyttet til lukt og luktreduksjon.

Tillatelse til luktutslipp er regulert via forurensningsloven, og regelverket er i stadig endring. CLAIRS tilbyr rådgiving innen luktproblematikk, og veileder deg til den løsningen som passer ditt behov. Vi har bred kompetanse innomhus, og samarbeider med de beste på de områdene der vi ser behov for det.


Har du spørsmål?

Roar Johansen, Avdelingsleder
+47 481 19 772 -