CLAIRS er et kompetansesenter for rensing av lukt og gass med hovedkontor i Skien. Vi har lang erfaring med både rådgiving og løsningsdesign for luktureduksjon til ulike bransjer og formål, f.eks. biogassanlegg, industrielle aktører og kommunale renseanlegg. Våre kunder er lokalisert i hele Norge, fra nord til sør og øst til vest.

CLAIRS er en avdeling i Lindumkonsernet. Vi har spisskompetanse på lukt og luktproblematikk med ett viktig mål: Å hjelpe våre kunder med å redusere lukt tilknyttet deres produksjon, drift eller lignende. Vi leverer både standardiserte og skreddersydde løsninger, og har et vidt spekter av teknologi vi bruker i installasjonene, alt etter behov, krav og plass. Vi rådgir, prosjekterer, designer, installerer og utfører service og vedlikehold.

Våre verdier

Lindums verdier forkortes gjerne til ”TENKOM” og består av disse 6 kjerneverdiene:

  • Troverdige
  • Entusiastiske
  • Nyskapende
  • Kunnskapsrike
  • rOmslige
  • Miljøbevisste