Løsninger for luktreduksjon

CLAIRS leverer løsninger for luktreduksjon til ulike bransjer og problemstillinger.

En av Clairs installasjoner

Vi tilbyr luktrenseløsninger basert på fotooksidasjon, biofilter, aktivt kull og scrubber og kan dimensjonere og skreddersy totalløsninger til din bedrift med luktutfordringer.

Det er mange faktorer som spiller inn når vi skal finne den beste løsningen for din luktutfordring. Luktkrav, behov, plass, luktkonsentrasjon, kjemiske emner, temperaturer og luftmengder er blant disse.

Noen områder har strengere krav for installasjoner enn andre. EX-områder er et eksempel hvor det er behov for spesielle løsninger. CLAIRS vil i slike tilfeller levere løsninger som er tilpasset regelverket, bl.a. ATEX‑direktivet.