Vi tilbyr luktrenseløsninger basert på fotooksidasjon, biofilter, aktivt kull og scrubber og kan dimensjonere og skreddersy totalløsninger til din bedrift med luktutfordringer.

Det er mange faktorer som spiller inn når vi skal finne den beste løsningen for din luktutfordring. Luktkrav, behov, plass, luktkonsentrasjon, kjemiske emner, temperaturer og luftmengder er blant disse.

Noen områder har strengere krav for installasjoner enn andre. EX-områder er et eksempel hvor det er behov for spesielle løsninger. CLAIRS vil i slike tilfeller levere løsninger som er tilpasset regelverket, bl.a. ATEX-direktivet.

Vi er en komplett leverandør på dine luktutfordringer

CLAIRS er et kompetansesenter for lukt, og en komplett leverandør for problemstillinger knyttet til lukt og luktreduksjon.

Tillatelse til luktutslipp er regulert via forurensningsloven, og regelverket er i stadig endring. CLAIRS tilbyr rådgiving innen luktproblematikk, og veileder deg til den løsningen som passer ditt behov. Vi har bred kompetanse innomhus, og samarbeider med de beste på de områdene der vi ser behov for det.

Har du spørsmål knyttet til luktreduksjon?

Stian Tørnes, Prosjektleder/Teknisk Design
+47 988 46 330 -