Lindum-konsernet


Vis Lindum konsern i et større kart

Nyheter

Nytt-år-nye-muligheter

CLAIRS har jobbet systematisk i flere år med kjemiske analyser av den lukten vi behandler på ulike anlegg. Hvordan henger lukt sammen med kjemien, prosessforholdene og råstoffene. Og ikke minst hva er effekten av CLAIRS ulike teknologier. Det legges nå stor vekt på at vår erfaring blir dokumentert, og at den gjennom vår kunnskap og våre løsninger blir tilgjengelig for våre kunder.

For å få kapasitet til dette arbeidet har vi engasjert en person med master i kjemi, og vi ser fram til ny kunnskap og kanskje nye teknologiske løsninger for luktreduksjon. Godt nytt år.

Les saken →

Ønsker dere en god jul og godt nytt år!

Vi ser frem til å ta fatt på 2020 sammen med dere!

Hilsen CLAIRS-gjengen!

Les saken →

Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle avfall til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko. I dette FOU-programmet vil CLAIRS bidra med sin kompetanse

Les saken →
Flere saker →