Nytt-år-nye-muligheter

CLAIRS har jobbet systematisk i flere år med kjemiske analyser av den lukten vi behandler på ulike anlegg. Hvordan henger lukt sammen med kjemien, prosessforholdene og råstoffene. Og ikke minst hva er effekten av CLAIRS ulike teknologier. Det legges nå stor vekt på at vår erfaring blir dokumentert, og at den gjennom vår kunnskap og våre løsninger blir tilgjengelig for våre kunder.

For å få kapasitet til dette arbeidet har vi engasjert en person med master i kjemi, og vi ser fram til ny kunnskap og kanskje nye teknologiske løsninger for luktreduksjon. Godt nytt år.

Les saken → 07.01.20

Ønsker dere en god jul og godt nytt år!

Vi ser frem til å ta fatt på 2020 sammen med dere!

Hilsen CLAIRS-gjengen!

Les saken → 19.12.19

Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle avfall til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko. I dette FOU-programmet vil CLAIRS bidra med sin kompetanse

Les saken → 28.08.19

Våren er på vei!

Nå kommer tiden hvor folk begynner å være mer utendørs, så derfor er det viktig å være i forkant med tanke på eventuelle luktklager.

Husk å sjekke om det trengs kullbytte eller service, vi kan ordne alt.
Vi er forøvrig også sertifisert med tanke på behandling og deponering av avfall og forurensede masser.

At vi er sertifisert etter ISO 14001 innebærer blant annet at vi er sertifisert og godkjent for rådgivning innen lukt og leverandør av luktreduksjonsanlegg.
 

Les saken → 14.03.19

Trine smiler gjennom telefonen, - og det synes!


Trine hjelper til med alt vi andre glemmer eller ikke rekker. Hun er limet i organisasjonen på mange måter. Både praktiske gjørmål og som humørspreder.
Mange av våre kunder og leverandører møter stemmen til Trine.
Når vi spør henne om hvordan hun har det på jobb sier hun: Vi har et utrolig godt arbeidsmiljø i CLAIRS! Jeg har gode kolleger og en veldig variert arbeidsdag.
Kundene og leverandører er viktige! Vi skal gi dem det lille ekstra, sier hun. Og legger til «på telefonen, altså!»
Et smil er kanskje ikke synlig når du snakker med noen på telefonen, men det høres.
Mor Teresa har sagt: "Vi vil aldri få vite alt det gode som et enkelt smil kan gi." Vi i CLAIRS stemmer i!
Og et tips til slutt: Du skal ha god helse for å følge henne på dansegulvet.
 

Les saken → 10.01.19

Vi vet det – det skjer hvert år!

Hver eneste 1.juledag får vi meldinger fra noen renseanlegg: Kullfilteret er tett. Plutselig!
Når vi ber dem om å se nede i filteret, forteller de alle den samme historien.
Filteret er fullt av fjøsnisser. Og når de hører godt etter kan de høre at alle nissene snakker i munnen på hverandre.
Kunden opplever at filteret får økt trykkfall og alarmer går. Og det er kjedelig midt i jula.
Det finnes bare en løsning: Sett ut grøt på en tallerken i nærheten av filteret.
Neste dag er filteret i fin form igjen. Men når det først har skjedd, så kan det skje igjen. Vanligvis med en syklus på ett år.

Vi du vite mer om dette fenomenet, så ta kontakt med en av våre ekspert-nisser.
God jul fra oss i CLAIRS.

Les saken → 19.12.18

Vinteren er på Vei!

Husk å sjekke om det trengs kullbytte eller service, så hjelper vi dere gjerne.


Viste du at vi er ISO sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015?

At vi er sertifisert etter ISO 14001  innebærer blant annet at vi er sertifisert og godkjent for rådgivning innen lukt og leverandør av luktreduksjonsanlegg.

Også sertifisert med tanke på behandling og deponering av avfall og forurensede masser.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål rundt dette.

Les saken → 30.10.18

Fagansvarlig hos CLAIRS

«Nytter ikke å snakke til han nå, - han er i bobla si», er nok at uttrykk som har blitt brukt når kollegaer prøver å få kontakt med den fagansvarlige hos CLAIRS. Jon har en forunderlig evne til å lukke verden ute når utfordringer skal løses.
Jon B. Stiansen begynte å jobbe med lukt allerede sommeren 2000, - da som teknisk ansvarlig hos Miljø-Teknologi.

Seinere ble han daglig leder i samme firma. I 2006 gikk han sammen med Lindum og etablerte CLAIRS. Han ga seg som leder her i 2014 og ble «fagansvarlig».
Når vi spør han hva arbeid som fagansvarlig betyr, stopper han litt opp før han forteller om arbeid med spredningsberegninger, kjemiske målinger og støvmålinger. Beregning av virkningsgrader ved bruk av ulik teknologi på ulike kjemiske emner.  Overvåking av ny teknologi og ny lovgivning innen fagområdet. Livsløpsanalyser og miljøpåvirkninger. Internopplæring av kollegaer innen kjemi, biologi og fysikk.

Detter er noe av det vi får med oss før han fortsetter:
Den viktigste oppgave oppi alt annet, er likevel å lage løsninger for kunder som har behov for luktreduksjon.
Vi håper at vi i mange år framover kan høre følgende kommentar i gangen: «Du Jon, kan du se på litt dette ….?»
Vi takker for samtalen, og Jon forsvinner ut døra. Han skal på revyøvelse, - eller var det koret han skulle på i dag?
 

Les saken → 22.08.18

Våre servicefolk er klare

Inge og Rune er klare for å hjelpe deg med service på luktreduksjonsanlegget ditt.
Inge forteller at de aller fleste som har kjøpt luktreduksjonsanlegg fra CLAIRS inngår serviceavtale. Dog med litt ulik omfang.
Noen vil bare ha en kontroll og eventuelt skifte av UV-lamper. Andre vil at CLAIRS skal organisere skifte av aktivt kull og av biomasse i biofiltrene, inkludert en miljøriktig håndtering av avfallet.

Vi tar alltid kjemiske målinger ved service, sier Inge. Og vi kan også foreta luktanalyser, skyter Rune inn.
Alt for å sikre at luktreduksjonen fungerer optimalt til enhver tid. For mange, og spesielt for biogassanlegg, er lukt en meget kritisk suksessfaktor.

Det er derfor viktig at utstyret vedlikeholdes, og at dette gjøres før problemene oppstår og før naboene ringer.
Både Inge og Rune kan bekrefte at ikke alle har tid til å utføre nødvendig kontroll og service på luktreduksjonsanlegget sitt. Primærutstyret får ofte førsteprioritet.
Og det er derfor vi i CLAIRS satser på en egen serviceavdeling.
Ta kontakt med Rune(48 32 38 91) eller Inge (46 94 45 30)
 

Les saken → 22.06.18

CLAIRS var på IFAT også i år

Over 3300 utstillere og over 140.000 besøkende fra 160 land.
Her presenteres det nye løsninger innen ulike fagområder; luft, vann, avløp og avfall.
På denne messa treffer du hele spekteret av leverandører, små og store.
Her knytter vi i CLAIRS nye kontakter og opprettholder kontakten med det nettverket vi har.

Og ikke minst gir det ideer til nye og forbedrede løsninger for våre kunder.

Vi skulle gjerne sett flere nordmenn her nede i München, sier avdelingsleder i CLAIRS, Siv Malmanger.

Vi stiller gjerne opp og hjelper både konsulenter, kommuner og andre ved neste anledning som er 4. – 8. mai 2020,

nevner Fagansvarlig Jon B. Stiansen, som har vært på denne messa siden tidlig 2000-tallet.

Les saken → 31.05.18