Clairs sine løsninger med på nye Petersrønningen pumpestasjon på Nesøya

Lindum Clairs har levert luktreduksjonsanlegget til Asker sin nye pumpestasjon på Petersrønningen på Nesøya. Fornyelsen skjer med moderne krav til teknisk løsning, og resultatet er en velfungerende, trygg og moderne installasjon hvor alle hensyn er tatt.

Avansert system installert

Pumpestasjonen håndterer avløpsvann fra kommunen, og Clairs sin løsning er hentet inn for å forhindre at uønsket lukt slippes ut til omgivelsene.

Anlegget trekker luften ut fra pumpesumpen som til enhver tid står i undertrykk i forhold til våtrommet over. Hvis luktreduksjonsanlegget skulle falle ut, vil ventiler stenge av sumpen slik at luftkvaliteten ikke forringes. Oppgraderingen av pumpestasjonen er robust, og Clairs har levert teknologiske og solide løsninger tilpasset bruk.

Anlegget er et to-trinns system med UV/ozon-anlegg for fotooksidasjon av luktforbindelser i kombinasjon med aktivt kull. Her er en kapasitet på 500 m3/time avtrekk med integrert vifte. Det er dessuten automatiske spylefunksjon for UV-lamper og trykkvakt for å sikre at det er gjennomstrømning av luft før UV-lamper kobles inn. Det er også trykkvakt for kullfilter som gir mulighet for vifteregulering og kontroll på trykk over kullfilter.

Har du et spørsmål til oss?

Merethe Skauen, Service og prosjekt
+47 404 69 064 -