Service

Utføres etter forutbestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier og har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting.

Når en forebyggende vedlikeholdsaksjon skal gjennomføres utføres først selve inngrepet, deretter foretas en funksjonskontroll som en kvalitetssikring av utført service. 

Hvorfor er service viktig?

Service må sees på som noe positivt, en investering blant annet for å oppnå riktig overskuddet i en bedrift, leveringsevne, tilgjengelighet, sikkerhet, samt opprettholdelse av konkurransekraft.

Et mangelfullt vedlikehold kan derimot resultere i uakseptable forhold som f. eks lav produksjon, ulykker, miljøutslipp og dårlige økonomiske resultater.

Clairs har kompetente medarbeidere og god erfaring med slike servicer.