Når en forebyggende vedlikeholdsaksjon skal gjennomføres utføres først selve inngrepet, deretter foretas en funksjonskontroll som en kvalitetssikring av utført service.

Hvorfor er service viktig?

Service må sees på som noe positivt, en investering blant annet for å oppnå riktig overskuddet i en bedrift, leveringsevne, tilgjengelighet, sikkerhet, samt opprettholdelse av konkurransekraft.

Et mangelfullt vedlikehold kan derimot resultere i uakseptable forhold som f. eks lav produksjon, ulykker, miljøutslipp og dårlige økonomiske resultater.

Clairs har kompetente medarbeidere og god erfaring med slike servicer.

Vi er en komplett leverandør på dine luktutfordringer

CLAIRS er et kompetansesenter for lukt, og en komplett leverandør for problemstillinger knyttet til lukt og luktreduksjon.

Tillatelse til luktutslipp er regulert via forurensningsloven, og regelverket er i stadig endring. CLAIRS tilbyr rådgiving innen luktproblematikk, og veileder deg til den løsningen som passer ditt behov. Vi har bred kompetanse innomhus, og samarbeider med de beste på de områdene der vi ser behov for det

Har du spørsmål om service?

Merethe Skauen, Service og prosjekt
+47 404 69 064 -