All behandling av personopplysninger i konsernet skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

For fullstendig personvernerklæring som gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss, se https://lindum.no/personvernserklaering/

Administrerende direktør i Lindum AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår HR-direktør. Begge kan nås via vårt sentralbord 32 21 09 00 eller ved henvendelser via e-post til post@lindum.no.