CLAIRS leverer tjenester for industi og produksjon. Vi har nødvendige sertifiseringer for å utføre oppdrag ved slike anlegg, og har lang erfaring med aktuelle HMS-regelverk og prosedyrer. Vi har både kompetatanse og erfaring med håndtering av farlig avfall som oppstår etter service og installasjon.

Mange deponier har luktutslipp, og Lindum og CLAIRS har lang erfaring med slik problematikk. CLAIRS innehar solid kompetanse på dette området, og kan med IR kamera finne gasslekkasjer (metangass eller andre VOC-gasser) fra deponiet som blir utgangspunkt for videre arbeid med luktreduksjon.

Vi leverer også løsninger til store og små biogassanlegg. Massene vi bruker i våre biofiltre produseres ved Lindums anlegg i Drammen, og består av 40-60% vann. Vann er den viktigste enkeltfaktoren for et velfungerende biofilter ettersom mikroorganismer ikke klarer å ta opp luktemner direkte fra luften.

Vi leverer bransjetilpassede produkter og tjenester

Lukt og luktutfordringer varierer fra anleggstype til anleggstype, og ulike bransjer har ulike problemstillinger. Her finner du en oversikt over de mest sentrale bransjene vi leverer tjenester til: De mest sentrale bransjene vi leverer våre tjenester til er blant annet kommunal sektor, industri og produksjon, privat sektor, og entreprenør.

Lyst til å vite mer?

Stian Tørnes, Prosjektleder/Teknisk Design
+47 988 46 330 -