Vi er opptatt av god planlegging, høy risikobevissthet og tilrettelegging for en velorganisert sikkerhet i vår daglige aktivitet.

CLAIRS som en del av Lindum jobber for å være ledende i bransjen innen HMS og kvalitet. Vi skal minimere risiko for ulykker og hendelser med mål om å sikre egne ansatte, underleverandører, kunder og omgivelser.

I Lindums hovedstrategi er det definert tydelige mål for hva Lindum og CLAIRS skal jobbe for de neste årene:

  • Levere som avtalt - hver gang
  • 0 kritiske avvik
  • 15 % reduksjon av miljøavtrykk innen 2025

Vi anerkjenner at det å oppnå et godt arbeidsmiljø med høy sikkerhetsstandard krever forpliktelse og full dedikasjon fra alle ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår sikkerhetskultur som en sentral del av et godt medarbeiderskap. Vi har etablert sikkerhetsregler, -standarder og -prosedyrer som skal følges, og innført 9 livreddende regler som gjenspeiler viktige risikomomenter på alle Lindums anlegg. Avvik og hendelser følges opp tett i vårt ledelsessystem for kontinuerlig forbedring.

Lindum og CLAIRS er ISO-sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.

Spørsmål om HMSK?

Trine Gunnulfsen, HMS/logistikk/kontor
+47 915 42 764 -