Stort prosjekt for Norsk Kylling

Leveransen til Norsk Kylling på Orkanger er en av Clairs' største leveranser. Her kan du se en film fra prosjektet hvor vi har bistått med utvikling og installasjon av system og løsning for luktreduksjon på et sentrumsnært anlegg hvor luktutslipp er en kritisk faktor.

Leveransen til Norsk Kylling på Orkanger var CLAIRS' største enkeltstående prosjekt målt i omsetning i 2020, og en av våre hittil største leveranser. Over 700 kvadratmeter med kullfilter er installert på tak 20 meter over bakken, og CLAIRS takker for oppdraget.