Skal vedlikeholde alle pumpestasjoner i Drammen kommune

Lindum Clairs har vunnet anbudskonkurranse om vedlikehold av alle pumpestasjoner i Drammen kommune. Vi takker for tilliten og ser frem til å komme i gang!

— Oppdraget hadde oppstart i januar, og i løpet av høsten var vi på befaring på alle pumpestasjonene, forteller prosjektleder i Clairs, Merethe Skauen (bilde over). Hun forklarer at jobben går ut på å sørge for at kullfilter til pumpestasjonene er intakt slik at avløpsvannet kan transporteres videre i rørene til renseanleggene uten å avgi lukt. Disse pumpestasjonene har en viktig funksjon, og er en sentral del av infrastrukturen i kommunen.

Avløpsvannet fra Drammen

Rett ved flotte Drammensfjorden ligger Solumstrand renseanlegg, det største av Drammen kommunes renseanlegg og blant anleggene som inngår i den nye kontrakten om vedlikehold. Anlegget behandler i gjennomsnitt én million liter avløpsvann i timen, som etter flere rensetrinn er så rent at det slippes ut i fjorden på 24 meters dyp, 250 meter fra land. På denne måten kan elva trygt benyttes til bading, fisking og rekreasjon. Slammet som er fjernet fra avløpsvannet, presses sammen og sendes til Lindum i containere hvor det i biogassanlegg omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen fylles på renovasjonsbiler og busser, mens gjødselen spres i landbruket og bidrar til en sunn jordhelse. Lindum Clairs er en avdeling i Lindum med ekspertise på luktreduksjon og tilbyr rådgiving, prosjektering, design, installasjon og service av ulike løsninger knyttet til lukt.

Jevnlig service er viktig

— Hos oss jobber dedikerte serviceteknikere som reiser rundt og gjør service på ulike typer anlegg, forteller Merete og fortsetter: Når vi gjennomfører slike forebyggende vedlikeholdsoppgaver gjør vi alltid en funksjonskontroll etterpå som en kvalitetssikring på at jobben er riktig utført. Renate Aarlie og Ole Ferdinand Fredriksen er på plass på Solumstrand for å gjennomføre første runde med vedlikehold. Utskifting av kull står på arbeidslisten denne gangen. Dette gjøres med en gitt frekvens og reduserer sannsynligheten for svekket funksjon som igjen kan føre til luktutslipp. Clairs utfører mange serviceoppdrag gjennom året, og har høyt fokus på forebyggende vedlikehold. Jevnlig vedlikehold gjør at faren for skade på utstyr og miljø reduseres, i tillegg til at det reduserer behovet for korrigerende vedlikehold, feil og nedetid.

Har du et spørsmål til oss?

Merethe Skauen, Service og prosjekt
+47 404 69 064 -