Lindum nominert til grønn gründerpris

Lindum er finalist til grønn gründerpris 2021 med bakgrunn i vårt forsknings- og utviklingsarbeid med biokull.

Lindum er blant finalistene til grønn gründerpris 2021.

— Vi kaller biokullet et kinderegg fordi det kan behandle problemavfall, produsere bioenergi og redusere klimagassutslippene. Biokull binder nemlig karbon som ellers ville blitt sluppet ut som CO2, forklarer forskningsleder i Lindum, Thomas Hartnik.

Biokullet har egenskaper som gjør det egnet for mange bruksområder; det kan bl.a. binde miljøgifter, redusere lukt, forbedre jord eller brukes i metallurgisk produksjon som et alternativ til fossilt kull.

I to testanlegg på Lindums anlegg i Drammen gjøres det et forskning- og utviklingsarbeid knyttet til biokullproduksjon som kan bli et viktig bidrag for å nå målet om 55% reduksjon av CO2-utslipp innen 2030.