Vi er valgt som leverandør til Hokksunds nye renseanlegg

Vi er valgt som underleverandør inn i det omfattende prosjektet NCC nylig har påbegynt på oppdrag fra Øvre Eiker kommune i Viken. Her skal Hokksund renseanlegg bygges, og etter planen ferdigstilles i første kvartal i 2025.

Luktutslipp en viktig faktor

Anlegget vil etter ferdigstillelse doble rensekapasiteten, og med bebyggelse tett på, er luktutslipp et viktig aspekt i prosjektet. GK Ventilasjon AS er her hovedleverandør på ventilasjon, og vi skal levere det som spesifikt går på luktreduksjon.

I tillegg til å være et spennende prosjekt for oss, er det også svært gledelig å bidra inn i et prosjekt der miljøet står høyt på prioriteringslisten, i tråd med Lindum sin virksomhet. Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner som gjenspeiler seg i dette prosjektet. Her er mange tiltak planlagt, og med en utvidet renseprosess omfatter også nitrogenrensing og en skjerpelse av fosfor som vil gi positive effekter for Drammenselva og Oslofjorden.

Clairs sin leveranse skal være på plass innen utgangen av året, og vi gleder oss stort over dette oppdraget og takker for tilliten!

Har du spørsmål til oss?

Robert Monsen, Avdelingsleder
+47 481 19 772 -