Vi sørger for en god og forsvarlig håndtering av avfallet i henhold til gjeldende regler og forskrifter, enten via lokale samarbeidspartnere eller ved Lindums egne anlegg.

Lindum tilbyr mottak, behandling og deponering av masser både klassifisert som inert, ordinært og farlig avfall på Sørlandet, Vestlandet og en rekke steder på Østlandet. Vi tar også imot industriavfall, oljeforurensede masser og en rekke andre fraksjoner som vi etter en nøye vurdering av type forurensning behandler med fokus på å sikre langsiktig stabilitet og forhindre videre forurensning.

Vi er en komplett leverandør på dine luktutfordringer

CLAIRS er et kompetansesenter for lukt, og en komplett leverandør for problemstillinger knyttet til lukt og luktreduksjon.

Tillatelse til luktutslipp er regulert via forurensningsloven, og regelverket er i stadig endring. CLAIRS tilbyr rådgiving innen luktproblematikk, og veileder deg til den løsningen som passer ditt behov. Vi har bred kompetanse innomhus, og samarbeider med de beste på de områdene der vi ser behov for det.

Har du spørsmål om avfallshåndtering?

Trine Gunnulfsen, HMS/logistikk/kontor
+47 915 42 764 -