CLAIRS med frisk satsing på Nærsnes

Nærsnes Pumpestasjon er oppgradert med Kombi 200, UV-lamper, kullfilter og tilluftsaggregat. Dette sikrer god luftkvalitet både for naboer og de som jobber på stasjonen. Oppgraderingen er en av mange CLAIRS gjør på initiativ fra Asker Kommune.

En pumpestasjon er en teknisk innretning i et rørsystem som transporterer drikkevann, industrivann, overvann eller spillvann rundt i samfunnet. De gjør altså en veldig viktig jobb. Men pumpestasjoner kan også forårsake vond lukt og potensielt farlige gasser, som hydrogensulfid. H2S. Dette er en fargeløs, giftig og brannfarlig gass som lukter råtne egg.

«Pumpestasjoner må ha utstyr som sørger for luktreduksjon og luftforbedring. Dette for å sikre et trygt, sunt og trivelig miljø, både for naboer og de som jobber der,» sier Merethe Skauen i CLAIRS.

Sunnere og friskere luft

CLAIRS har spisskompetanse på lukt og luftproblematikk. Deres produkter og løsninger hjelper kunder med å redusere lukt tilknyttet produksjon, drift eller lignende. På pumpestasjonen på Nærsnes har CLAIRS nylig fått satt inn to Kombi 200 og en rekke andre forbedringer.

«I denne løsningen brukes UV-lamper og kullfilter i kombinasjon. UV-strålene tar effektivt knekken på bakterier og virus. UV-lampene har dessuten en bølgelengde som gjør at det dannes ozon, noe som gir kullet lenger levetid. Pumpestasjonen har også fått installert et tilluftsaggregat som leder frisk luft inn. Dette er med på å skape optimal balanse,» forklarer Skauen.

Flere forfriskende samarbeid

CLAIRS er på ulike måter involvert i mer enn 200 pumpestasjoner i tillegg til den på Nærsnes. De øvrige befinner seg blant annet i Asker, Larvik, Drammen og Lier. Flere av stasjonene har CLAIRS vært med å sette opp, andre har de overtatt, og til noen leverer de service og produkter. I tillegg bidrar de med utstyr og løsninger til en rekke renseanlegg.

CLAIRS har mange spennende og innovative prosjekter gående med Asker Kommune.

«Asker Kommune en foregangskommune. De har i lengre tid kjørt en reell oppgraderingsrunde, særlig når det gjelder pumpestasjoner i tettbygde strøk. Kommunen er genuint opptatt av å sørge for et godt miljø for innbyggerne. Naboer rundt pumpestasjonene skal oppleve at de har et godt bomiljø med frisk luft, og de som jobber skal være trygge på at de har en sikker arbeidsplass med god inneluft,» sier Skauen

Brukerne av løsningene CLAIRS tilbyr, merker stor forskjell. Dette meldes fra flere hold.

«En rekke kunder forteller at forbedringen er markant. Det ser vi på som en bekreftelse på at det vi leverer faktisk funker. Når det er sagt: Ting kan alltid bli bedre. I Lindum, som CLAIRS er en del av, satses det sterkt på forskning og utvikling. Kanskje dukker det snart opp noe revolusjonerende, noe ingen ennå har tenkt på? Det hadde vært gøy,» avslutter Skauen.